PPF, hur gör man?

Att applicera Paint Protection Film (PPF) på din bil är en relativt avancerad process som bäst utförs av professionella installatörer. Här är en översikt över hur det vanligtvis görs:

Steg 1: Förberedelse av bilen:

Innan installationen påbörjas måste bilens lack rengöras noggrant för att avlägsna smuts, fett och andra föroreningar. Detta säkerställer en jämn och hållbar applikation av PPF.

Steg 2: Skärning av filmen:

PPF kommer vanligtvis i stora rullar och måste skäras till storlek och form som passar specifikt för din bil. Detta görs vanligtvis med hjälp av en datoriserad skärmaskin som använder en förprogrammerad mall för att skapa exakta passformer. Andra alternativet är att skära filmen för hand.

Steg 3: Applicering av filmen:

Den skurna PPF-filmen appliceras försiktigt på bilens yta. Detta görs vanligtvis med hjälp av en blandning av vatten och ett speciellt appliceringsvätska för att underlätta justeringen och minska risken för bubblor eller rynkor. Installatören använder olika verktyg, som t.ex. mjuka gummiskrapor, för att trycka ut eventuella bubblor och säkerställa en jämn yta.

Steg 4: Anpassning:

I vissa fall kan det vara nödvändigt att göra ytterligare justeringar eller trimningar för att säkerställa en perfekt passform och finish.

Steg 5: Torkning och härdning

Efter att filmen har applicerats låter man den torka och härda under en viss tid för att säkerställa att den sitter ordentligt på plats och ger det önskade skyddet.

Steg 6: Kontroll:

Slutligen, när PPF är helt torkat och härdigt, kontrollerar installatören noggrant ytan för att säkerställa att alla kanter och övergångar är korrekt förseglade och att resultatet är felfritt.

Det är viktigt att notera att PPF-installation kan variera beroende på bilmodell, tillverkare av filmen och preferenser hos installatören. Att välja en erfaren och pålitlig professionell installatör är avgörande för att säkerställa att installationen utförs korrekt och ger det bästa möjliga skyddet för din bil. Vi på Wrapster har över 5 års erfarenhet med montering av PPF och kan hjälpa dig på bästa sätt att få din bil skyddad!