Hur man tar bort bilfoliering?

Utför följande steg för att avlägsna bilfolien på ett säkert sätt:

Värm upp folien med en varmluftspistol för att göra den mjukare.

Använd en plastskrapa eller folieringsskrapa för att försiktigt skrapa bort folien från en kant.

Fortsätt att värma och dra bort folien samtidigt för att undvika att den bryts.

Använd en mild lösningsmedelsbaserad rengöringsprodukt för att ta bort eventuella limrester.

Tvätta bilen noggrant för att avlägsna rengöringsprodukter.

Kontakta oss för rådgivning och professionell hjälp om du känner dig osäker och för att undvika eventuella skador på fordonet.