Det keramiska lackskyddets hållbarhet varierar beroende på produkten och hur väl det appliceras. Generellt kan det hålla i flera år med rätt skötsel och underhåll.