Syftet med att installera solfilm är att minska värmeöverföringen och blockera skadliga UV-strålar från att komma in i fordonet eller byggnaden. Detta hjälper till att hålla temperaturen inomhus svalare och skyddar mot blekning av inredning eller möbler på grund av UV-strålning.