Hållbarheten på solfilm varierar beroende på kvaliteten och installationen. Generellt kan solfilm hålla sig i flera år, och underhåll är vanligtvis enkel och innebär rengöring med en mild tvållösning och en mjuk trasa.